• Chcete být efektivnější při komunikaci s lékaři?
  • Potřebujete rychleji předat důležité informace?
  • Vyžadujete vypovídající zpětnou vazbu na vaše procesy?

Telemarketing v segmentu healthcare a pharma je
inovativní a dynamický nástroj komunikačního mixu.
Přinášíme našim zadavatelům řešení požadavků na efektivní oslovení vybrané cílové skupiny.

O nás

Link-in je specializované callcentrum pro komunikaci s lékaři, zdravot. personálem, lékárnami a managementem zdravot. zařízení.

Produkty

Každá kampaň je definována cílem a užitkem pro našeho zadavatele. Všechny telemarketingové kampaně jsou individuálně přizpůsobeny.

Kontakt

Chceme a potřebujeme poznat, co chceme sdělit, komu je informace určena a čeho máme dosáhnout.