Produkty

Každá kampaň je definována cílem a užitkem pro našeho zadavatele. Všechny telemarketingové kampaně jsou individuálně přizpůsobeny.

Co vás čeká

Chceme a potřebujeme poznat, co chceme sdělit, komu je informace určena a čeho máme dosáhnout. Spoluvytváříme proces komunikace, pomáháme definovat cíle a přínosy kampaně pro zadavatele.

Více informací

Každá kampaň se skládá z následujících kroků:

Zadání kampaně

Stanovení cíle kampaně; seznámení s produktem, definice cílové skupiny, stanovení termínů, očekávané výsledky (premisy).

Příprava callskriptu

Vytvoření schématu hovoru (skriptu), vypracování listu užitků i námitek včetně jejich řešení, schválení skriptu zadavatelem.

Systémová nastavení

Selekce a import databáze, vytvoření kampaně, nastavení reportingu sledovaných parametrů.

Školení call agentů

Odborné proškolení (zástupcem zadavatele, medical advisorem), produktový test.

Testovací hovory

Testování funkčnosti skriptu na stanoveném vzorku hovorů, dílčí vyhodnocení.

Zpětná vazba

Úprava skriptu na základě testovacích hovorů, úprava či doplnění produktových informací, užitků i námitek.

Realizace kampaně

Vlastní volání, sledování statistik (výkonových a úspěšnostních), průběžný reporting výsledků, modifikace procesů v závislosti na výsledcích.

Vyhodnocení

Závěrečný reporting (údaje o výsledcích zpracováváme do podoby tabulek, kontingenčních tabulek a grafů dle domluvy se zadavatelem), vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a stanovení dalších kroků.


Kalkulace

Rádi vám stanovíme cenu na základě konkrétního zadání a specifikace, jako je účel kampaně, počet kontaktovaných, předpokládaná délka hovoru atd. Pro konkrétní informaci stačí vyplnit jednoduchý kontaktní formulář.

Více informací

Cena za realizaci se skládá z několika částí.

Zřizovací náklady (set-up cost)

Jsou jednorázově účtovány na začátku kampaně a jen jednou (v případě periodicky se opakující kampaně); zahrnují především přípravu systému a náklady spojené s tréningem a proškolením operátorů.

Provozní náklady

Cena za „dovolaný hovor“ – takový hovor, v němž je klient (lékař) skutečně zastižen a je mu předána informace (sdělena nabídka, domluvená schůzka, …) nebo se vyjádří se ve smyslu odmítnutí (nechce vyslechnout informaci, neakceptuje nabídku, …). Za dovolaný hovor nejsou považovány nerelevantní kontakty a opakovaná volání, kdy s námi klient nemá čas hovořit a požaduje opakovaný kontakt.

Telefonní poplatky

Součástí kalkulace je odhad telefonních poplatků. Na konci kampaně jsou vyúčtovány dle skutečné výše.

Pronájem databáze

V případě, že zadavatel nemá vlastní databázi, a definuje si požadovanou cílovou skupinu (dle specializace, regionu, …), je účtována tato položka pro každý dovolaný hovor (zadavatel neplatí za pronájem kontaktů, se kterými se v rámci kampaně nespojíme).

Tento způsob přímého kontaktu poskytuje řadu jedinečných výhod:

  • Je flexibilní a operativní
  • Je adresný a zacílený
  • Je osobní v komunikaci s příjemcem informací
  • Je individuální pro vás jako zadavatele
  • Je 100% monitorovatelný
  • Je interaktivní a poskytuje zpětnou vazbu
  • Je cenově efektivní
  • Je specializovaný
  • Je měřitelný